Naudingos personalo paslaugos verslui

Paslaugos  verslui

                      Paslaugos verslui šiuo metu yra  labai populiarios, kadangi kiekvienas  automobilio savininkas nori palengvinti savo  gyvenimą ir savo verslo organizavimą. Atitinkamai jis gali gauti  tokias  paslaugas, kaip personalo nuoma,  darbuotojų atranka ir paieška, na ir žinoma  personalo darbų administravimas.  Šiuolaikinis pasaulis vis griežčiau  atsižvel;gia į konkurencijos  klausimą ir  visų pirma tai yra  susiję  su verslo  organizavimo procesu.  Senai savo verslą organizuojants verslininkas arba naujokas  šioje srityje turi nuolat galvoti kai  geriau sumažinti įmonės išlaidas, kaip padidinti realizuojamų produktų ir teikiamų paslaugų kokybę, kaip galima  surasti naujas rinkas ir naujus  produktus. Visi šie klausimai  visada išliks  aktualūs. Būtent todėl šiuo metu vis labiau populiarėja tokios paslaugos kaip personalo nuoma. Tai yra tokia schema, kai specialistai dirba vienoje įmonėje, tačiau jie įdarbinami kitoej įmonėje. Ta kita įmonė yra vadinama tarpininku arba jei dar tiksliau tai  personalo paslaugas teikianti agentūra.  Šiuo  atveju  tarpininkaujanti įmonė prisiima  visas pareigas, kai yra kalbama  apie  darbo užmokesčio  mokėjimą, dokumentų tvarkymą ir kitus darbus.  Atitinkamai  tarpininkas užsiima darbuotojais ir tvarko visus formalumus. Ši paslauga  jau yra  teikiama  pakankamai senai ir daugelis įmonių per šį laikotarpį jau spėjo  surasti  kvalifikuotus darbuotojus pasinaudojant tokios paslaugomis  verslui kaip paersonalo nuoma.   Tokia paslauga yra naudinga, kai nuolatinius  darbuotojus reikia  pakeisti laikinais  darbuotojais, kurie yra pasiimami pagal  nuomos  sutartį.  Įmonė neturės jokių papildomų išlaidų, kai yra kalbama  apie  buhalterinę ir personalo  apskaitą.  Tai gali būti pilnas problemos  sprendimas, kai  įmonei neužtenka darbuotojų, tuo pačiu gali būti  surandami ir sezoniniam darbuo reikalingi darbuotojai.  Įmonė nepatisr jokių išlaidų, kurios būtų  susijusios  su personalo mokymu ir kvalifikacijos lygio kėlimu.

Tokios paslaugos  verslui kaip personalo nuoma  yra labai populiarios tokioje veikloje kaip  vairavimas ir statybos.  Tai yra tokios  veiklos  sritys, kurios reikalauja vidutinio lygio kvalifikacijos, pavyzdžiui, krovėjai, statybininkai ir kita.  Anksčiau  įmonės norėjo priimti imigrantus iš kitų šalių, kadangi jiem galimokėti dar mažiau pinigų, tačiau kai yra teikiama tokia paslauga kaip personalo nuoma be jokių abejonių viskas krypsta  kita  linkme  ir yra organizuojama paprasčiau.  Vienas iš galimų variantų kaip  gali būti  organizuojama  personalo  veikla tai personalo nuoma, tai yra labai efektyvus ir pilnai teisėtas būdas savo įmonei  užtikrinti profesionalius  darbuotojus.  Statybos įmonėms personalo  nuoma apskritai yra  labai patogus ir naudingas variantas. Juk statyba, dažniausiai  yra labai nestabilūs darbo santykiai,. Tam tikru laikotarpiu gali  būtireikalingas maksimalus krovėjų skaičius, o kitu atveju  priešingai krovėjai gali būti nereikalingi, tačiau gali būti reiklaingi kitų  sričių darbuotojai, pavyzdžiui, operatoriai, kranų vairuotojai ir kiti.

Jei bus išlaikomas pilnas darbuotojų  skaičius, kurie  anksčiau arba vėliau  gali būti reikalingi tokiu  atveju tai nebus labai naudinga, kadangi už kiekvieną  nedirbantį darbuotoją reikės mokėti mokesčius ir prisiimtyi atsakomybę.   Tačiau, kai yra teikiamos tokios paslaugos  verslui kaip  personalo nuoma viskas gali būti organizuojama  kur kas paprasčiau, kadangi    įmonei, kuri samdo darbuotojus  nereikia mokėti jkių mokesčių ir nereikia prisiimti  atsakomybės už juos, jiems nereikės   vykdyti  buhalterinės  apskaitos,  nereikės mokėti  atostoginių  arbakitų išmokų, kurias reikia mokėtio nuolatiniams  darbuotojams. Taigi kiekvienas  mažos, vidutinio dydžio  arba didelės įmonės savininkas turi pasinaudoti tokia galimybe. Jei tik mato, kad  jam ši paslauga bus  naudinga organizuojant darbus savo įmonėje.  Ši paslauga dar įsilieja  į Lietuvos rinką, tačiau to neverta bijoti.

 

 

Paslaugos verslui

Šiais laikais norint, kad verslas tobulėtų reikia atsižvelgti ir įvertinti ne vieną faktorių. Atitinkamai yra teikiamos tam tikros paslaugos verslui, kurios suefektyvina visą procesą, pavyzdžiui, personalo nuoma, personalo paieška ir visi personalo administracijos darbai. Kalbant apie personalo nuomą galima pasakyti, kad tai yra trumpalaikę arba vidutinės trukmės nuoma, kai reikia organizuoti įmonės personalo politiką. Ši paslauga tampa reikalinga, kai yra laikinai reikalingi aukštos kvalifikacijos specialistai, pavyzdžiui, kai atostogauja darbuotojai. Tačiau esant sąlygai, kad nei vienas nuomojamas darbuotojas negalės būti įdarbintas vietoje nuolatinio darbuotojo. Taip pat personalo nuomos paslauga yra naudinga, kai darbdavys nori sumažinti savo mokesčius ir nori sumažinti tarpusavio bendradarbiavimo sąlygas. Užsienio įmonės, kurios nori greitai įsteigti savo verslą ir pradėti veiklą pasinaudoja šia paslauga, tačiau yra samdomas pilnas personalo kolektyvas. Taip pat yra daroma, kai yra įsteigiamas regioninis filialas. Taigi iš kokių etapų yra sudaryta personalo nuomos paslauga. Visų pirma yra nustatoma probleminė situacija ir konkrečių darbuotojų poreikis, kokia turi būti jų kvalifikacija, kokia specializacija ir kuriam laikui reikalingas darbuotojas. Vėliau turi būti pasirenkamas konkretus nuomos schemos variantas. Turi būti aptariama sutartis, kurioje yra nustatomos nuomos sąlygos, taip pat darbuotojo atlyginimas ir priedai, jei tokie yra numatomi. Į sutartį yra įtraukiama darbo apimtis, kurią turi atlikti specialistas, taip pat yra nustatomi kokybės parametrai ir nuomos laikotarpis. Taip pat yra nustatomi kriterijai pagal kuriuos bus įvertintas darbas ir yra surašoma darbo sutartis.
Be to, kai yra teikiamos tokios paslaugos verslui kaip personalo nuoma yra atliekama personalo atranka. Sutvarkomi visi dokumentai, bei pasirašomos trišalės nuomos santykių sutartys. Nuomos paslaugas teikianti įmonė stebi tai, kad specialistai atliktu tik tokius darbus, kurie atitinka jų kvalifikaciją ir darbo apimtis, kurios yra nurodytos sutartyje. Personalo nuoma yra susijusi su personalo panaudojimu, kuris nėra užsakovo valioje. Tai reiškia, kad nuomos skyrius darbuotojus suteiks tam tikram laikotarpiui. Personalo nuoma yra naudinga įmonėms, kurios teikia laikino pobūdžio paslaugas. Pastaruoju metu galima pastebėti stabilų tokių paslaugų populiarumo augimą. Praktiškai kas trečia įmonė, kuri yra įsikūrusi dideliame mieste yra pasinaudojusi personalo nuomos paslaugomis. Kam iš tiesų yra reikalinga personalo nuomos paslauga? Jei jums kada nors teko susidurti su darbo klausimai ir jūsų įmonė nors kartą dalyvavo teisminėje veikloje, kuri yra susijusi su darbo kodekso įstatymais tokiu atveju jūs sugebėsite įvertinti tokią paslaugą kaip per personalo nuoma. Be to, tokia paslauga, kuri yra teikiama verslui suteikia galimybę pasamdyti darbuotojus, kurie atliks įvairias užduotis. Šios paslaugos dėka įmonė gali pasinaudoti kvalifikuotų darbuotojų paslaugomis, juos įdarbinant tik kuriam laikui.
Kokius privalumus jums gali suteikti tokios paslaugos verslui kaip personalo nuoma? Pasinaudodami tokia paslauga jūs galėsite įvertinti visas šios paslaugos teigiamas puses. Kai jūs išsinuomosite darbuotojus jums nebus reikalinga buhalterinė, kuri skaičiuotu darbuotojų atlyginimus. Taip pat personalo nuoma sumažins darbdavio mokamus mokesčius. Darbdavys pasinaudodamas tokia personalo nuomos paslauga suteikia galimybę optimizuoti mokesčių teikiamą krūvį. Personalo nuoma pašalina visą atsakomybę už darbuotoją ir tikrinimo atveju atsakingas už personalą yra ne užsakovas, o nuomos paslaugos teikėjas. Nebus poreikio savarankiškai užsiimti personalo atranka, bei samdyti įmonės, rizikuoti, kad galite pažeisti įstatymus. Jūs gausite papildomus konkurencinius privalumus ir galimybes skirti daugiau energijos pagrindinei jūsų verslo veiklai. Tai yra svarbiausia.